Korektivna gimnastika

Korektivna gimnastika predstavlja sastavni deo kineziterapije. Ona ciljanim vežbama deluje na ispravljanje deformiteta i lošeg držanja kao i na prevenciju pojave istih.

Pored tretiranja deformiteta kao što su ispupčene ili udubljene grudi, ravna leđa, X ili O noge, ravna stopala, ordinacija ’’Leđa i Vrat’’ i njen stručni tim se u najvećem procentu i sa velikim uspehom bavi lečenjem skolioza i kifoza kako kod dece, tako i kod odraslih.

Praksa je pokazala da korišćenje modifikovanih pilates vežbi  u lečenju i prevenciji ovih deformiteta ima primetne, dugotrajnije rezultate. Nestaje  bol u leđima, koriguje se posturalna asimetrija i smanjuje ugao krivine u nekim slučajevima čak i kod starijih osoba.

Cilj ovog posebno planiranog i kontrolisanog sistema vežbi  je postizanje ravnoteže između suprotnih mišićnih grupa (pa i strana tela), a zatim i najvažnije: trajno poboljšanje posture (pravilnog držanja tela) i kontrole položaja tela u prostoru (svesnost tela).

Akcenat prilikom vežbanja na centriranju i stabilizaciji tela, poboljšanju i održavanju dobre posture, kao i korišćenje nestabilnih podloga (lopte, balanseri) dovodi do još izraženijeg rezultata prilikom reedukacije pravilnog držanja.
Ciljano jačanje oslabljenih mišića trupa pogoduje većoj stabilnosti kičme, a dok istezanje skraćenih mišića uzrokuje poboljšanje posture čitavog tela.
Sticanje sposobnosti kontrole položaja tela u prostoru stvara platformu  za trajni napredak u prevenciji pogoršanja stanja.

SKOLIOZA

Skolioza je trodimenzionalni deformitet kičmenog stuba i predstavlja bočno krivljenje kičme koje može biti praćeno rotacijom pršljenova pa samim tim i deformacijom grudnog koša te lošim centriranjem karlice i ramena. Ova neravnoteža ne utiče samo na određene mišićne grupe, već pogađa celo telo i sve njegove pokrete od stajanja, do sedenja i ležanja. Osnovni problem kod skolioza je asimetrija. Jednostavno rečeno, celo telo gubi simetrične proporcije, dolazi do narušavanja statike tela, lošeg držanja i posledično nepravilnog hoda.

Skolioza može biti strukturalna i funkcionalna. Kod strukturalnih skolioza kičma ne samo da se savija u stranu, nego se i pršljenovi rotiraju povlačeći za sobom i rebra. Kao posledica rotacije javlja se gibus (grba). U grudnom delu leđa gibus nastaje ispupčenjem rotiranih i podignutih rebara, dok u slabinskom delu on nastaje usled podizanja poprečnih nastavaka pršljenova i paravertebralne (leđne) muskulature. To primarno nakrivljenje telo često kompenzuje stvarajući još jednu suprotnu (kompenzatornu) krivinu. U tom slučaju govorimo o duploj ili S skoliozi. Za razliku od strukturalnih, funkcionalne skolioze su reverzibilne i pojavjuju se kod strukturalno normalne kičme. Tu ne dolazi do deformiteta pršljenova kao ni do rotatornog fenomena. Krivina kod ovih skolioza najčešće nestaje prilikom ležanja, savijanja napred ili u suprotnu stranu.

Moderan način života kompromituje pojavu istih  te se mogu pojaviti i u poznijim godinama života. Asimetrični, ponavljajući pokreti i loše navike kao što su sedenje sa prenošenjem težine na samo jedan kuk ili stajanje sa osloncem na samo jednu nogu obično dovodi do pojave funkcionalne skolioze.

KIFOZA

Kifoza (grbavost) predstavlja povećanje normalne krivine kičmenog stuba i najčešće se javlja u grudnom delu kičme mada i ostali delovi leđa mogu biti pogođeni.  Često je udružena sa povećanom lordozom (previše izvijen vratni ili (i) krsni deo).

Kao i skolioze i kifoze mogu biti strukturalne ili funkcionalne u zavisnosti da li su pršljenovi deformisani (tzv.klinasti pršljenovi ) ili ne. Kifoza se često sreće, takođe je provocirana lošim navikama: dugotrajnim, nepravilnim sedenjem u školi, kancelariji, za kompijuterom. Uzrokuje pojavu bola, najčešće u vratnoj i rameno-lopatičnoj regiji pa samim tim i nemogućnost dugotrajnog održavanja uspravnog položaja i smanjenje kvaliteta života. Prisutan je specifični ’’kifotični’’ izgled:’
-glava savijena napred
-povijena ramena
-podignute ’’krilaste’’lopatice
-pogrbljenost leđnog dela
-slab i mlitav stomak
-krsni deo preterano izvijen

Modifikovan-terapeutski pilates sistem vežbi koji se dugi niz godina i sa velikim uspehom koristi u našoj ordinaciji, ima za cilj popravku posture, smanjenje bola i korišćenje naučenog, pravilnog držanja u svakodnevnim aktivnostima dnevnog života.

Dođite da vežbamo zajedno!!!!

Designed by Ogitive Media Lab